TNO - stage/afstuderen

STAGE/AFSTUDEREN: DE VOLGENDE GENERATIE MEDIA MINING

Delft  |  HBO/Academisch  |  Fulltime (32-40)

FUNCTIEOMSCHRIJVING

TNO Informatie- en Communicatietechnologie is een uniek innovatiecentrum in Nederland, waarbinnen de ICT en Telecom disciplines van TNO zijn gebundeld. Wij helpen bedrijven, overheden en (semi-)publieke organisaties succesvol te innoveren met ICT.

Overheden en bedrijven zetten ICT in om hun efficiency te vergroten en hun producten en diensten te innoveren. ICT maakt het mogelijk om de werkprocessen effectiever te organiseren, snellere interactie te verkrijgen met leveranciers en de gebruikers een betere informatievoorziening te bieden. Technologie is hierbij een belangrijk maar vooral ondersteunend sluitstuk.

De afdeling Multimedia technologie houdt zich bezig met het ontsluiten, presentatie en de ‘delivery’ van (multi) media. Door de ICT ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar is de hoeveelheid beschikbare informatie zeer groot geworden. Of het nu TV programma’s zijn, foto’s op je PC, het internet zelf, overheidsinformatie of de inhoud van het bedrijfsintranet: in alle gevallen is een overdaad aan informatie beschikbaar (information overload).
Klassieke keyword gebaseerde zoek methodes leveren relevante documenten maar niet precies de informatie die de gebruiker zoekt. Dit moet toch ook anders kunnen? De afdeling Multimedia technologie houdt zich bezig met deze vraag en ontwikkeld technologie om gebruikers beter te kunnen voorzien in hun informatie behoefte. Het gaat dan om het doorzoekbaar maken en ‘minen’ van zowel tekst als ook video en audio.

Deze opdracht richt zich op de ontwikkeling van technologie en tools om grote hoeveelheden content te ontsluiten. Het kan gaan over het ontsluiten van zowel tekst, audio of video (of een combinatie hiervan). De uitdaging is om state-of-the-art technologie te gebruiken of te verbeteren om eer en beter informatie te ontsluiten.
Dit onderwerp is zeer breed, een concrete vraag of opdracht zal in samenwerking met TNO moeten worden vormgegeven. Er is hierbij veel ruimte voor eigen ideeën en inbreng. Hieronder staan een aantal onderzoeksvelden waar de afdeling Multi-media technologie zich mee bezig houd en welke kunnen dienen als basis voor een opdracht:
• Gebruik van semantiek voor bijvoorbeeld text-mining;
• Doorzoekbaar maken van video;
• Gebruik van machine-learning voor automatische informatie ontsluiting;
• Verbeteren van aanbevelingssystemen.

FUNCTIE-EISEN

We zoeken een enthousiaste WO afstudeerder Informatica of Elektrotechniek met interesse voor media-mining (ontsluiten van tekst, audio of video).

INFORMATIE OVER TNO

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. We werken voor uiteenlopende opdrachtgevers: overheden, het mkb, grote bedrijven, dienstverleners en maatschappelijke organisaties. Samen werken we aan nieuwe kennis, betere producten, heldere adviezen over beleid en processen. Bij alles wat we doen, draait het om impact. Onze product- en procesinnovaties en onze adviezen hebben pas écht zin als de opdrachtgever daarmee zijn concurrentiepositie kan verbeteren. Als de overheid daarmee haar beleid doelmatiger kan inrichten. En als het mensen en organisaties daadwerkelijk verder helpt.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Jij wilt werken aan de voorloper van jouw carrière. Een stage geeft de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij wellicht jouw toekomstige werkgever. TNO gaat daarin een stap verder. Je neemt niet alleen een kijkje, jij en jouw kennis zijn essentieel voor onze innovaties. We hechten daarom veel waarde aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Uiteraard word je goed begeleid tijdens je stage, tegelijkertijd geven we je de ruimte om jezelf te ontplooien. Vanzelfsprekend bieden we je een passende stagevergoeding aan.

CONTACTINFORMATIE

Corné Versloot, telefoonnummer 088-86 67316 (e-mail: corne.versloot@tno.nl)